Lækkerbidsken København

Store Lækkerbidsken på
hjørnet af Østergade og Amagertorv omkring år 1700

Midt på Amagertorv lå byens fornemste hotel og spisested, Store Lækkerbidsken, der ses til venstre for Sankt Nikolaj Kirkes tårn på billedet herover. Huset var opført af statholder i København og senere rigshofmester, Christoffer Valkendorff. Det eksisterer ikke mere.