Omfanget af hekseprocesser i Amtmandens heksestudier.

Lilienskiolds heksestudier er i originalen på 97 håndskrevne sider. Amtmanden har selv nummereret hekse processerne fra 1 . 79. Da der i en del af sagerne er tale om flere personer i enkelte af de nummererede processer, nævnes der navne på retsforfulgte troldfolk som er flere end 79. I både nr. 2 og nr. 18 er der tale om tre personer. I slutningen. i Lilienskiolds egen tid som amtmand, er der fire unummererede trolddomsprocesser. Total antallet af personer som er stillet for retten i Finnmark anklager for trolddoms kriminalitet, er derfor hos Lilienskiold 89.

Disse fordeler sig således:

Samiske mænd                          8

Samiske kvinder                        2

Norske mænd                            4

Norske kvinder                          75

I løbet af 150 år fra 1550 til 1700, stod ca. 100.000 personer ved europæiske domstole anklaget for trolddoms kriminalitet. Omkring 40.ooo af disse fik dødsdom. Denne menneskejagt kunne aldrig have fundet sted uden legitimeret ideologi og et rets apparat som var villig til at sætte ideologien ud i praksis.

Dæmoner