Måsøy Handelssted

Vi sejler videre i forholdsvis smult vand i ly af Hjelmsøy
over til det gamle handelssted Måsøy med hovedkirken. Endnu på 1600 tallet var
det det anneks til Kjelvik, og på Lilienskiolds tegning fra slutningen ad
århundredet ser vi kirken omgivet af forholdsvis mange huse. I 1683 fortælles
det at borgerne fra Kjelvik, drev stor handel, og ejede hus og hytter, her
boede bondefogden (lensmanden) og nordmænd. I oktroytiden blev Måsøy et af
oplagsstederne for handelen. Ingøy kirke blev overflyttet hertil i 1747, efter
at Måsøy året før var gjort til hovedsogn. Efter Collets realisation i 1757
boede kun handelens folk og præsten på stedet, og ingen almue.

I slutningen af oktroytiden sad Thomas Jacobæus som
købmand for handelen på stedet. Ved overgangen til frihandel søgte Jacobæus
pension, og fik den bevilget. Han var i 1801 bosat i Vardø, og døde her samme
år, 65 år gammel. Assistenten Jacob Wadel var søn af tidligere købmand Hans
Emanuel Wadel på Hammerfest og Vadsø. Måsøy blev overtaget af Cort Peter Buck,
søn af P. C. Buck på Hammerfest. Han havde tidligere været underkøbmand ved
handelen på Vadsø, og blev i 1791 gift med Anne Cathrine Wadel, søster af Jacob
Wadel.

Om handelen på slutningen af 17000 tallet er allerede
fortalt mange historie. Jacobæus blev siddende endnu nogle år efter 1790 og
drev handel sammen med Buck. Ved opgørelse 24. juni 1794 fik C. P. Buck
overdraget et jordstykke overfor de gamle handelshuse. Han havde selv ryddet
for sten, fjernet nogle jordhytter og indhegnet arealet, som blev kaldt
“Cathrinemark”. Desuden ejede han flere pantsatte stykker jord. Med Buck må
have overtaget selve den kongelige handel med huse, idet han eksempelvis i 1802
betalte 600 rdl. i afdrag til realisationskommissionen. Ved folketællingen i
1801 var Cort Bucks husstand på 13 personer, desuden Jacob Wadel som var
pensioneret og havde egen tjenestepige. Antagelig hjalp han fremdeles til med
handelen.

Som før nævnt, var Ludvig Filip gæst hos Cort Buck i 1795.
Da kongen siden sendte korvetten “Recherche” til Måsøy for at overrække hans byste,
var både huset og hans gamle værtsfolk borte. Cort Buck og hustru døde begge i
1810, og stedet blev rømmet på grund af krigsfaren.

Deres børn kom til forskellige andre handelspladser.
Komagfjord, Øksfjord, Hammerfest m. fl. Huset blev vistnok købt af Outzen og
flyttet til Havøysund. Hvem som overtog handelen efter Buck, er uklart. Jacob
Wadel levede på stedet til 1826, og senere boede endnu et par , men af familien
Wadel på Måsøy. Omkring 1850 nævnes handelsmand Ole Simonsen her. Han var gift
med Christophine Cicilie Olsen fra Kristiansund. Samtidig er Augustinus
Christensen Røe assistent, gift med Mette Chriastine Kjeldsberg

I 1865 var O. Simonsen død, og hans enke sad igen med en
husstand på 11 personer. Hun havde som handelsbestyrer Kristian With Hansen, og
hendes søn Simen Nicolai hjalp til i handelen. Omkring 1870 var stedet gået
over til O. J. Fickenhagen i Hammerfest, som oprettede tranbrænderi. Ved
århundrede skiftet finder vi brødrene Theodor og Johs. Holst og Johan
Frederiksen som handelsmænd på stedet.

Nogen nævneværdig gammel handelsbebyggelse findes ikke længere på stedet

Maasoy