Malmøhus

Slottet var oprindeligt en
mindre fæstning, som den danske konge, Erik af Pommern, lod bygge i år 1434. I
1500-tallet byggede Christian III fæstningen om til et moderne forsvarsanlæg
med et pragtfuldt slot, der blev residens for den kongelige lensherre i
Malmöhus len. Her blev Danmarks mønter fremstillet i en årrække, her holdt
kronprins Frederik vilde fester i 1500 årene, og senere i 1800-tallet, da
slottet blev brugt som fængsel, blev dødsdømte fanger halshugget i slottets
borggård.

malmo hus