Christian Molbech; Ungdomsvandringer i mit Fødeland

Del 1

Breve paa en Reise giennem den sydligste Deel af Siælland til Møen side 1 – 142 i originalen.

Del II

Reise i Nordsiælland. S. 145 – 250.

Del III

Breve fra Sorøe. 1808 S. 251 – 338

Skioldnæsholms Minde 1809 S. 339 – 364

Vandring til Udleire og Værebro S. 365 – 390