Nakskov Lolland

Billedet viser den svenske hær uden for
Nakskovs befæstning i 1659. Porttårnet ses om en muret bygning i voldlinien med
vinduer/skydeskår oven over voldlinien, hvad der tyder på, at der var en etage
oven på portbuen. Porten ligner meget det billede fra Pufendorff, der viser et
porttårn i Helsingør fra samme periode. Begge disse porttårne stammede i øvrigt
fra Christian 4.’s forsøg på befæstning af udvalgte byer i Danmark i 1628.

Christian 4. udbyggede Nakskovs befæstning fra 1628 med
nye fæstningsværker foran de gamle midt imellem de to ældre.

Nakskov blev
udplyndret efter belejring i 1659. Der var fast garnison i byen til 1682,
hvorefter det indtil 1688 blev pålagt borgerne at gøre vagttjeneste ved
portene. Derefter var Nakskovs rolle som fæstningsby udspillet.1702 fik
borgerne lov til at nedbryde de tre indre broer og opfylde gravene.