Nordvika
Nordvika-2

Nordvika Handelssted

Hvis vi fra Sandnessjøen vil vove os ud til et af de
yderste handelssteder som Nordvika, bliver vi nødt til at sejle ned og rundt om
sydspidsen af Dønna og derfra nordover langs kysten med det åbne hav til
bagbord. Men helt åbent er det nu ikke holme og rev byder havets dønninger og
giver læ for vestenvinden. Og når vi kommer længere mod nord, dukke størrre øer
op og luner for den store bugt hvor Nordvika ligger bag lave holme og skær.
Høje underlige fjeld omkranser stedet og lukker helt af, mens slevstedet ligge
rigtig lunt i læ på sin grønne plat af en græsmark, med husene i en malerisk
rød klynge bag grønne træer i haven.

Nordvika er et gammelt borgerleje, som i 1679 blev brugt
af Søren Møller – “Søren på Vika”. Efter ham kom fra 1690 til 1733 Hans Olsen
Zahl, som muligvis også var trondheimsborger. Han lavede en god butik og
efterlod sig et bo på 854 rdl. til sønnen Ole Hanssen Zahl som overtog gården
ved bygselbrev (bygsel leje af jord på livstid) af 4. april 1733, og levede om
jekteskipper og vistnok også som handelsmand. I 1767 oprettede han
bygdefarskontrakt med almuen i Nord-Herøy, og da han døde i 1785 blev han bo
opgjort til hele 2917 rdl.

Men allerede ti år tidligere havde han overdraget
handelsstedet og gården til sin søn Hans Olsen Zahl, som fik gæstgiverbevilling
på Nordvika 24. december 1776. Han var gift med sin slægtning Martha Jensdtr.
Zahl – søster til gæstgiver Smith Zahl på Sandnessjøen – og drev som landmand,
skipper og handelsmand til sin død i 1807.

Hans søn Hans Hansen Zahl havde først slået sig ned om
handelsmand på Hestnes i Tysfjord, og var gift med Anna Magdalene Rener, søster
til gæstgiver Lars N. Rener i Henningsvær. Efter faderens død flyttede han til
Nordvika, og blev ejer af gården. Han fik bevilling som gæstgiver 3. august
1812 mod altid at have en årlig beholdning på 15 tønder korn. Han drev også
jekte skibsfart med et skib og drev en ret betydelig handel. Kort efter at han
var kommet til stedet døde hans første hustru, og han blev i 1875 gift med Anne
Sophie Budde, datter af sognepræsten i Flakstad. Efter hans død i 1835 sad hun
som enke med handelen og jektebruget indtil 1843.

Da var hendes søn Hans Martinus Zahl blevet voksen og
overtog handelen på Nordvika. Enken overdrog gården med hus og herligheder,
deriblandt en råsejljekt, til sønnen for 2000 spd. Han begyndte forsigtigt, men
arbejde sig efterhånden op til en forholdvis rig mand. Da det gjaldt om at få
en kirke på Vika, gav ham en gratis grund til menigheden. Ellers var han kendt
viden om som en original person med mange luner og indfald, kraftig bygget –
ofte brysk, men en stor selskabsløve. Han var gift med Albertine Kaald, og en
søn af ham blev adjunkt ved Drammens skole. Ved hans død i 1899, overgik stedet
til Albert Smidt fra Løvøy, som fortsatte handelen helt ind i 1900 tallet.

Den gamle bebyggelse på Nordvika er kun delvis bevaret,
men stedet er stadig interessant fordi man finder nogle af de mange hus og rum
til alle mulige forskellige formål som var på et gammelt handelssted
Bolighusene er placeret i to lange rækker langs gårdspladsen. Med gavlene mod
havet, så der bliver lidt af en gade med udsigt til havet. I hovedbygnings del
findes den gamle “Midtstua” som er bygget i 1700 tallet. Den havde tidligere et
panel med dekorationer af søplanter og dyr i rødt, gråt og hvidt. I hans Olsen
Zahls tid blev det gamle panel ombyttet med et nyt, og vinduer og døre forsynet
med profilerede lister. I forgangen ved storstuen føre en smuk trappe med
gelænder i rokoko stil op til stuerne ovenpå, som ha en loftdekoration i lighed
med storstuepanelerne.

I aftægtsbygningen er del ældste del “Præststua”, som må
være bygget i slutningen af 1700 tallet “Gammelstua” fra Hans O. Zahls tid har
bl.a. en dagligstue med grønblåt brystpanel og lyserøde vægge, med dør og
vindueskarme i blåt. Både i etage huset og
i aftægtshuset findes enkelte gamle blyindfattede vinduer På bagsiden af
disse huse er der tilbygget nogle korte fløje, og i en række for sig ligger
alle udhusene. Et par andre, deriblandt en muret kælder, ligger ned mod havet.

nordvik
norvik 2