Nyboder København

1631 – 1641

Det var et kvarter for søfolk, idet flåden under
Christian IV voksede, og der var behov for rigtige boliger til de menige og
deres familier. Der var et tidligere kvarter med samme navn,
“Skipperboderne”, der først blev opført på Bremerholm og var
forbeholdt officerer – og det var disse, der dannede forbillede for det nye
Nyboder, der senere opstod ved Østerport. Den tidligere private indkvartering i
byen var ikke populær.

De første 20
huse af Nyboder opføres i 1631 på de grunde, kongen tidligere havde købt uden
for København. Navnet på den nye bydel kaldes først “dy Boer til
Søefolckied” – senere “Bådsmandshusene”. Det blev til ca. 200
boliger på hver ca. 40 m² bestående af en stue på 19 m², et kammer, en forstue
og køkken fælles med nabolejligheden. Lejlighederne var spejlvendte to og to og
vendte ryggen mod hinanden, hvilket gav problemer med varme og kulde, fordi
nogle fik sol, andre ikke. Trods den beskedne størrelse ragede de op over
datidens arbejderboliger.

1641 er det Nyboder ved at være færdig, som Christian
IV havde planlagt det i samarbejde med Hans van Steenwinckel den yngre og
Leonhard Blasius – dvs. den del der ligger sydvest for Suensonsgade. Husenes
farve var dengang nationale, dvs. hvide og røde – og ikke som i dag okkergule
med rødt tag.

Nyboder gamle vagt
Nyboder fængsel og vagt