Nytorv
blev anlagt i 1606 efter ordre fra Christian IV (1577-1648) og man måtte derfor
rydde et dér liggende boligkvarter. Torvet var i århundreder præget af den
livlige handel, hvor folk fra oplandet afhændende sine varer på byens torve.
Under bybranden i 1795 blev både Nytorv og Gammel Torv totalt ødelagt og indtil
denne brand indtraf, lå byens fjerde rådhus hvor Strøget i dag skiller torvene