Regensen København

Danmarks næstældste (efter Valkendorfs) og fra gammel tid mest prestigefyldte
studenterkollegium. Regensen blev opført 1618-23 på initiativ af Christian 4.
som bolig for de 120 studenter, der oppebar Kommunitetet. Den gamle bygning gik
til ved Københavns brand i 1728, hvorefter Regensen i årene efter 1730 blev
genopført, væsentligst i sin nuværende skikkelse.