Register Ø

Øeland er i Iver Axelsens Hænder, forme|[819]delst

 St. Stuures List, overgives til Sverrig, I. 764

Øesels Stift giøres Prætensioner paa af Christ. 1. I. 667

Øesel afstaaes til Sverrig af Christ. 4. II. 870

Øll (Tydsk) maa ej indføres i Danmark, II. 681

Ølltappens Confirmation, II. 724

Øresundske Told, II. 491. 816. III. 21

Dens Vigtighed i Christ. 4. Tid, II. 817 sq. 862

Hollændernes latterlige Project der imod, II. 815 sq.

Dr. Christinœ Klagemaal der over, III. 116 sq.

Øresundske Souverainetets Ret, II. 743

Ørkenøerske Grevers Oprindelse, I. 695

Ørkenøer gives K. Jacob af Skotland i Pant for sin Medgift med Princesse Margaretha, I. 699 sq. II. 427

Frid. 2. byder sig til at indløse dem, men den Skotske Regiering søger Udflugter, II. 427. 507

Ørn (Axel) bliver skudt ihiel af Vagten paa Amager-torv, II. 729

Øxnebierg, der holdes et Slag mellem de Danske og Lybske, II. 319