Register Y

Hertugen af York, Engelsk Amiral, III. 606

Vinder Sejer over Hollænderne, III. 611