Register Z

Zeilonske Keiser giør Commerce-Tractat med Hollænderne, II. 658

Giør deres Gesandt Boshouer til Prinds af Migomme, ibid.

Prindsen af Migomme slutter en Commerce-Tractat med Danmark paa Keiserens Vegne II. 659

Keiserens egen Commerce-Tractat med Danmark, II. 660

Betinger et Krigs-Skib af de Danske til Hielp mod Portugiserne, II. 662

Nægter Commerce-Tractaten med de Danske efter Boshouers Død, ibid.

Den Zeilonske Handel bliver til intet, ibid.