København Resens Atlas 1674

Hans Poulsen Resen var en dansk teolog. Han blev student 1581, studerede et par år i København og drog 1584 som hovmester for en ung adelsmand på en europæisk rejse, der varede syv år. I Wittenberg blev han 1588 magister, og efter hjemkomsten 1591 blev han professor i dialektik og vikar for Sjællands biskop og i 1597 professor i teologi. Fra 1615 til sin død var han Sjællands biskop.

Som nidkær vogter af den reformatoriske tradition og støttet af kongens gunst for Resen hårdt frem mod alle afvigelser. Han arbejdede ivrigt for latinskolens reform og for katekismeundervisningen. I 1607 udgav han en ny oversættelse af Bibelen fra hebraisk og græsk, der betød et brud med inspirationen fra Luthers bibeloversættelse. Resen var en myndig og dygtig biskop, der øvede et strengt tilsyn med præsterne og gjorde meget for at højne almuens kundskaber både verdsligt og kristeligt. Hans forfatterskab, både det folkelige og det lærde, byggede på traditionen fra Melanchthon.