Hafnia Hodierna

Eller
Udførlig Beskrivelse
om den
Kongelige Residentz – og Hoved – Stad
Kiøbenhavn,
1748


Uddrag
Romertal
Romertal eller romerske taltegn, forekommer på gamle romerske
indskrifter i forskellige former, men bliver efterhånden til et fast
system. De oprindelige kombinationer af streger blev efterhånden
til bogstavtegn som vi kender dem i dag.


Almindelig brug af romertal


Vore dages brug af romertal tager udgangspunkt i 7 grundtegn:
Tegn: I V X L C D M

Værdi: 1 5 10 50 100 500 1000

Der må højest stå tre mindre tegn efter et større.
 Der må højest stå 3 ens tegn efter hinanden.
En talrække fra 1 til 10 kommer derfor til at se således ud:
Tegn: I II III IV V VI VII VIII IX X
Værdi: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Et par eksempler på større tal:
Året 2003 = MMIII
Den store bybrand 1728 = MDCCXXVIII
Voldene falder 1856 = MDCCCLVI