Rosenborg Slot

Rosenborg Slot blev oprindelig opført af Christian IV
som et landligt lysthus, men frem til 1624 blev det udbygget til det
nederlandske renæssanceslot, som vi kender i dag. Slottet rummer i dag De
Danske Kongers Kronologiske Samling med interiører, portrætter og kunsthåndværk
fra Christian IV´s til Frederik VII´s tid. På Rosenborg Slot kan du også opleve
Christian V’s gobeliner og besøge skatkammeret, hvor de stærkt bevogtede
kronjuveler opbevares.

Slottets historie

I februar måned 1606 opkøbte Christian IV 46 private
grunde uden for Københavns nordøstlige voldanlæg. En del af disse lagde han
sammen til en lysthave – senere Kongens Have. Her opførte han en
murstensbygning i to etager, med et spirprydet trappetårn mod sydvest og en
karnap mod nordøst. Med sin omgivende voldgrav, der havde vindebro mod nord,
stod bygningen færdig i 1607. Tre år senere blev et porttårn opført ved broen.

Slottet udbygges

Efter Kalmarkrigens afslutning i 1613 kastede Christian
IV sig atter over byggeaktiviteterne. Bygningen blev udvidet mod nord og gjort
dobbelt så lang, nu med to karnapper mod nordøst og et trappetårn i
midteraksen. Mod nord indrettede kongen et rum, kaldet Vinterstuen, med 75
nederlandske malerier, indkøbt på én gang i Antwerpen, indfældet i væggenes
panelværk. Rummet står næsten uændret i dag. 1615 stod slottet færdigt til
indflytning, men kongen fortsatte udvidelserne i 1616-24. Huset blev forhøjet
med en etage og nordøstfacadens karnapper blev til spirprydede tårne. På
sydvestsiden opførtes det nuværende Store Tårn. Øverste etage indrettedes med
en sal, kaldet Den Lange Sal, i husets fulde længde. Christian IV, der var en
omsorgsfuld far, udsmykkede salen med 24 malerier med motiver, der skulle virke
opdragende på hans børn.

Kongens yndlingsresidens

Med det trappetårn, kgl. bygmester Hans van
Steenwinckel den Yngre i 1634 tilføjede på østfacaden, lå Rosenborg Slot nu i
sin endelige form: Et tæt, sluttet, velproportioneret bygningsanlæg, opført i
tidens nederlandske renæssancestil med røde mursten med grå sandstensdekorationer.
Slottet var omgivet af fuld voldgrav. Hovedadgangen var over nordsidens
vindebro, men der var også udgang til haven i sydsiden ad Grønne Bro.
Bygningsværket, med undtagelse af trappetårnet fra 1634, er muligvis tegnet af
Christian IV, der selv ledede opførelsen. Rosenborg var hans yndlingsresidens,
og det var her han døde i 1648.

Rosenborg
Rundetårn og Nyboder Resens Atlas 1674