Russemark i Kistrand Handelssteder

Fra Repvåg og Tamsøy er der bare en hyggelig lille tur ind
gennem vestsiden af fjorden, forbi de gamle Nordmanssæde til Kistrand, hvor
hovedkirken nu står. Som tidligere nævnt, var der i gamle dage et salgs marked,
men det forsvandt tidligt.

Handelsstedet Russemark, noget syd for kirken, blev
grundlagt af Johan Erik Greiner fra Sundsvall i Sverige. Han havde været
handelsfaktor på Repvåg indtil han i 1854 købte Russemark og slog sig ned som
selvstændig handelsmand på stedet. Desuden ejede han en del enge, hvor de kunne
høstes meget hø til vinterens forbrug. Greiner fik gæstgiver bevilling på
Lebesby ved bevilling af 13 juni 1855, og i 1856 en begrænset ret til handel på
Skjøtningsberg.

Ved folketællingen 1865 var der 17 personer i huset .
Greiner var gift med Brita Grape, søster til fru Wiig i Repvåg og Havøysund.
Han havde da været i Norge i 35 år og hun i 17 år. De havde tre sønner og syv
døtre i huset, og husmorens søster Josefine Grape var husjomfru. Greiner ejede

vistnok også Østreneset og Lakselv. Det sidste sted var i
1885, gået over til datteren Josefine Greiner havde også filialer i Nordre
Honningsvåg og på Lille Tamsøy. Fra omkring 1885 var Russemark overtaget af J.
Lillebo, som også havde handelen i Leirpollen.

På stedet stod stadig i 1941 “Greinergården” et halvanden
etagers træhus med oprindelige brede vandret liggende planker. Facaden mod
havet har en symmetrisk udformning med en bred tag kvist  i midten og to vinduer i overetagen, noget
lignende som på Sværholt og flere andre steder. Huset var tørvedækket. Nu er
det ombygget og moderniseret en del, og bruges vistnok som ældrehjem for Kirstrand
(1942).

kistrand

Kistrand Gl. Skole