Skipperboderne København

Mellem Nikolaj Kirke og Holmens Kirke ligger kvarteret
omkring Admiralgade, Dybensgade og Laksegade – et net og beskedent
boligkvarter, som er opført efter den store brand i 1795. Ved branden forsvandt
de sidste rester af Chr 4.s skipperboder, som var tiltænkt kongens virkelige
kæledægger – søen folk. Matroser, bådsmænd, kaptajner og skibsbyggere.

Skipperboderne
1674

 Skipper boderne fra Resen

Skippernes lave boliger