Skrova

Skrova Handelssted

Når Nordlandsbådene i gamle dage stod ud fra Grøtøy for at
krydse Vestfjorden, satte de gerne kursen mod Skrova, som skyder frem mellem
Lofotøerne og gør fjordrejsen kortere. Efter en hård tørn med bølger og vind
midtvinters var det rigtig godt at komme frem til ham gæstgiveren – “ham madfar
i Skrova, få tørt tøj på og varme i kroppen” – som fiskerne sagde.

Stedet havde fra gammel tid været et meget besøgt
fiskeplads – en tid nok det største. Skrova blev på 1700 tallet regnet
tilhørende Saltens fogderi og Hægstad fjerding, men sognet til Vågan Kirke.
Stedet var alment, derfor kongens ejendom, og i en fortegnelse 1780 hedder der:
“Dette er en ø hvorpå ingen fæstebøder er som svare skat og landskyld, men
alene nogle husmænd.

Der står ellers gæstgiverhus og nogle pakhuse, hvoraf der
betales årlig grundskyld.”

En særskilt liste nævner omkring 40 pakhuse, som ejes af
forskellige bønder og andre i Salten og Helgeland.

Den første handelsmand på stedet var Henrich Rasch, som i
1760 kaldes standsitter og driver handel mod 2 rdl. i afgift. Amtmanden nævner
ham i 1763 blandt dem som søger om at blive gæstgivere. Efter Klæboe kom
omkring 1780 Johan Andreas Ursin, som ejede “kræmmerhuse” på stedet og drev
handel, men ikke jektebrug. Han var søn af handelsmand Anders Olsen på Helle og
hustru Johanne Ursin. Selv var han gift med Karen Strømer Blix, hvis far var
handelsmand i Kapstø. Om Johan Ursin fik gæstgiveriet, er uvist. Han havde 4
sønner og nogle af dem blev boende i Skrova efter faderens død i 1793.

Han bo viste en netto formue på ca. 2000 rdl. en stor sum
på den tid.

Enken blev i 1795 gift anden gang med Andreas Ellingsen,
som grundlagde et mere en hundrede års firma i Skrova. Han var søn af
jekteskipper og handelsmand Jens Ellingsen på Saltnes i Salten, som er
Benkestok hjemegn slægtens og stamfar de fleste Ellingsens navne i Nordland.
Andreas Ellingsen kom til Skrova i 1794, fik gæstgiverbevilling på stedet 7.
juli 1798 og betalte 24 rdl i afgift et usædvanligt højt beløb, som fortæller
at Skrova i de dage var en god forretning. Folketællingen 1801 viser at der
boede ikke mindre end 23 mennesker i hans hus, blandt dem broderen Christopher
Ellingsen, som ejede egen jekt og sejlede på Bergen.

Ikke mindst under krigs og nød årene viste Andreas
Ellingsen sig både driftig og hjælpsom. Da hans første hustru Karen døde i
1812, havde boet et udestående tilgodehavende på ca. 2.800 rdl., men den
ukendte gæld var op i mod 3.400 rdl. – sikkert en følge af hans udstrakte
godgørenhed. Men han var også mand for at kunne tåle et tab af den størrelse.
Boets registrerede formue var ca. 48.500 rdl. Der var over 3.000 rdl. i rede
penge, guld og sølv i mængder, og dertil flere gårde som hørte boet til,
foruden huse og  pakhuse på Skrova og
andetsteds – i alt 38 huse. Stedets to jekter var “Carolina Strømer” på 18½ cl.
Og en ny jekt “Den dejlige sejlerinde” på 10 cl, som begge lå i Skeivika.

Andreas Ellingsen var anden gang gift med sin kusines
datter Martha Hoff Tellefsen, datter af skipper Johan Tellefsen i Fiskevåg. I
hans første ægteskab var der 2 børn i det andet 11 børn. Af disse kom tre
brødre til at fortsætte faderens forretning. Da Andreas Ellingsen var død i
1847, kaldte brødrene firmaet “Andreas Ellingsens Sønner”. Den ældste af dem
var Christopher Christian Ellingsen, den yngre Johan Christian T. Ellingsen, og
den yngste Jens Cornelius Ellingsen. Deres ugifte søster Lucie styrede huset
for de to ældre brødre, som var ugifte. Den yngste Jens, blev gift med sine
kusines datter Ingeborg Marie Hansen, og bosatte sig siden på Levanger.

Den 27 oktober 1895 fejrede firmaet sit hundrede års
jubilæum, idet man regnede faderens bryllup med Karen Blix som grundlag.
“Nordlandsposten” skrev da bl.a.: Navnet Ellingsen i Skraaven er kendt ikke kun
i Nordland, men også rundt omkring i vort land, og ikke kun på grund af dette
gamle firmas formue og soliditet, men for den store gæstfrihed og elskværdighed
alle har nydt, ved de mange besøg der altid har været på Skraaven. -De tre
ældre søskende Christopher, Johan og Lucie Ellingsen omfattes af stor
højagtelse og hengivenhed.-

En mængde gæster kom fra Svolvær og Kabelvåg med 3
dampskibe. Man havde taget Kabelvågs musikkorps med og de lod sig flittig høre
under festen, hvor der blev serveret middag for omkring 100 herre og damer. Der
blev serveret champagne, der var taler og musik, og til slut blev der afbrændt
et smukt fyrværkeri.

En yngre søster Caroline Margrethe Ellingsen var gift med
Peter Andreas Ekroll, som en tid var distriktslæge i Nordre Salten og døde som
forstander på Reitegjerdet nær Trondheim. Deres søn Martin Hoff Ekroll, født
1865, uddannede sig i handel, del hjemme og ved rejser, bl.a. i Amerika og
Tyskland. Han nedsatte sig senere som handelsmand og  værejer i Lofoten, med bopæl på Skrova.
Foruden forretningerne interesserede han sig meget for sport og videnskab, i begyndelsen
af 1890 årene ledsagede han kejser Wilhelm II på hans første Nordlandsrejse. I
1894, udrustede og ledede han endog sin egen ekspedition til Nordishavet, med
overvintring på Spitsbergen. En af deltagerne på denne ekspedition var Jacob
Albert Ellingsen fra Drag i Tyskland, som sammen med Johan Hoff Ellingsen fra
Fikke stiftede firmaet “Ellingsen & Co.”. En bror af den første Johan
Ellingsen, var fuldmægtig i “A Ellingsens sønner” Dette firma bestod stadig i
1942, men er overtaget af Herman von Tangens Sønner A/S i Bergen, som drev det
ved en bestyre.

Ved jubilæet 1895 nævner avisen de stilige huse, den
smukke indretning, de gamle møbler og andre ting på stedet. I 1942 kunne man
stadig beundre det smukke gamle anlæg med etagehuse i åben firkant rundt om
haven som havde en opmuret terrasse. Midterbygningen bag haven er antagelig
opført af Andr. Ellingsen og har en rig empireportal midt på den symmetriske
havefacade. Højre side bygning er et ældre hus med valmtag og høje vinduer med
rosetter i hjørnerne på de riflede vindueskarme. En flot louis-seize-portal med
bredt, buet topstykke vender også ud mod haven. Den venstre side bygning har
også vinduer med riflede rammer, to indgangsdøre på havesiden og bl.a. et
værelse med ovenlys i et buet spejlloft. Her er også Ekroll værelset, som vel
har været hans kontor og bibliotek. Handelsstedet står også kontorbygningen
pakhuse og andre gamle huse.

skrova aattring
Skrova 5