Frederik 7 2
Konge i Danmark da Kongeriget Danmark (Trap 1 udgave ) udkom:
Frederik 7.1848-1863
Frederik 7. (6.10.1808-15.11.1863), konge af Danmark 1848-63. Christian 8.s eneste søn, den barnløse Frederik 7., blev den sidste af Frederik 3.s mandsstamme på den danske trone. Derfor ville Kongelovens komplicerede arveregler træde i kraft ved hans død. Kongens regeringstid blev stærkt præget af den voksende modstand til Tyskland. I eftertiden huskes han dog især som giveren af Junigrundloven 1849, hvilket allerede i samtiden gav ham tilnavnet ”Frederik Folkekær”. Ved hans død gik tronen over til den glücksborgske sidelinje af den oldenborgske slægt.
Kongeriget Danmark – også kaldet Trap Danmark 1 udgave
her kommer via venstre menu´en løbende, en omskrivning, af hele værket
hver del vil såvidt muligt være med en efterfølgede tidsaktuel billedsamlig
Bind 1 forsdide
Bind 1 1 forside
Speciel Deel
Første Bind
I.
Den sjællandske Øgruppe
Almindelig Oversigt s. 3 – 5.
Kiøbenhavn S. 6 – 64
Frederiksborg Amt S. 65 – 129.
Kjøbenhavns Amt S. 130 – 207
Holbæk Amt S. 208 – 286.
Sorø Amt S. 287 – 391.
Præstø Amt S. 392 – 496.
 Bind 1 II forside
Første Bind
II
Bornholm
S. 497 – 556
Den fyenske Øgruppe.
Almindelig Oversigt S. 557 – 559
Odense Amt S. 560 – 680
Svendborg Amt S. 681 – 790.
Lolland og Falster med tilhørende mindre Øer (Maribo Amt).
Almindelig Oversigt S. 791 – 792.
Lolland S. 792 – 868.
Falster S. 869 – 899.
Dk 1 forside
Andet bind 1
Special Deel
Andet Bind.
I.
Almindelig Oversigt over Nørre-Jylland
S. 1 – 10
Følgende 6 Amter af Nørre-Jylland
Hjørring Amt S. 10 – 94
Thisted Amt S. 95 – 166.
Aalborg Amt S. 167 – 264.
Viborg Amt S. 265 – 404
Randers Amt S. 405 – 570
Aarhus Amt S. 571 – 628.
Andet Bind II
Speciel Deel.
Andet Bind.
II
Følgende 4 Amter af Nørre-Jylland.
Skanderborg Amt S. 629 – 709
Ringkjøbing Amt S. 710 – 822
Veile Amt S. 823 – 923.
Ribe Amt S. 924 – 1040
Supplement
S. 1 – 159.
Register.
S. 1 – 151.
 Konger 1
Konger 2
Konger 3
Indholdsfortegnelse.
Det danske Monarchi.
I. Beskrivelse af Landet.
A. Hovelandet.
a. Beliggenhed og Størrelse.  ……………………………………………………………Side 3.
b. Grændser (de omgivende Have, Fatslandsgrændse)……………………………..Sider 6.
c. Naturlig Beskaffenhed………………………………………………………………….Side 18
d. Producter…………………………………………………………………………………Side 32
B. Bilandene.
a. Færøerne…………………………………………………………………………………Side 41
b. Island……………………………………………………………………………………..Side 42
c. Grønland………………………………………………………………………………….Side 45
d. De vestindiske Øer………………………………………………………………………Side 47
II. Om Befolkningen.
A. Hovedlandet.
a. Befolkningens Størrelse……………………………………………………………….Side 48.
b. Befolkningens Tilvæxt, Fødsler og Dødsfald……………………………………….Side 53.
c. Midellevetid……………………………………………………………………………..Side 58
d. Befolkningens Fordeling  efter Religionsbekjendelse…………………………….Side 60
e. Døvstumme, Døve og Blinde…………………………………………………………Side 61
f. Familierne………………………………………………………………………………..Side 62.
g. Talforholdet mellem Kjønnene……………………………………………………….Side 63.
h. Forholdet af Aldersklasserne…………………………………………………………Side 64
i. Befolkningens Fordeling efter Næringsvei og Stilling……………………………..Side 66
k. Befolkningens Tæthed…………………………………………………………………Side 70.
B. Bilandene.
a. Færøerne……………………………………………………………………………….. Side 74
b. Island…………………………………………………………………………………….Side 75
c. Grønland…………………………………………………………………………………Side 76
d. De vestindiske Øer……………………………………………………………………..Side 77