Trap Danmark 1 udgave

Konge i Danmark da Kongeriget Danmark (Trap 1 udgave ) udkom:
Frederik 7.1848-1863
Frederik 7. (6.10.1808-15.11.1863), konge af Danmark 1848-63. Christian 8.s eneste søn, den barnløse Frederik 7., blev den sidste af Frederik 3.s mandsstamme på den danske trone. Derfor ville Kongelovens komplicerede arveregler træde i kraft ved hans død. Kongens regeringstid blev stærkt præget af den voksende modstand til Tyskland. I eftertiden huskes han dog især som giveren af Junigrundloven 1849, hvilket allerede i samtiden gav ham tilnavnet ”Frederik Folkekær”. Ved hans død gik tronen over til den glücksborgske sidelinje af den oldenborgske slægt.

Kongeriget Danmark – også kaldet Trap Danmark 1 udgave

her kommer via venstre menu´en løbende, en omskrivning, af hele værket

hver del vil såvidt muligt være med en efterfølgede tidsaktuel billedsamlig

Speciel Deel

Første Bind

I.

Den sjællandske Øgruppe

Almindelig Oversigt s. 3 – 5.

Kiøbenhavn S. 6 – 64

Frederiksborg Amt S. 65 – 129.

Kjøbenhavns Amt S. 130 – 207

Holbæk Amt S. 208 – 286.

Sorø Amt S. 287 – 391.

Præstø Amt S. 392 – 496.

Første Bind

II

Bornholm

S. 497 – 556

Den fyenske Øgruppe.

Almindelig Oversigt S. 557 – 559

Odense Amt S. 560 – 680

Svendborg Amt S. 681 – 790.

Lolland og Falster med tilhørende mindre Øer (Maribo Amt).

Almindelig Oversigt S. 791 – 792.

Lolland S. 792 – 868.

Falster S. 869 – 899.

Special Deel

Andet Bind.

I.

Almindelig Oversigt over Nørre-Jylland

S. 1 – 10

Følgende 6 Amter af Nørre-Jylland

Hjørring Amt S. 10 – 94

Thisted Amt S. 95 – 166.

Aalborg Amt S. 167 – 264.

Viborg Amt S. 265 – 404

Randers Amt S. 405 – 570

Aarhus Amt S. 571 – 628.

Speciel Deel.

Andet Bind.

II

Følgende 4 Amter af Nørre-Jylland.

Skanderborg Amt S. 629 – 709

Ringkjøbing Amt S. 710 – 822

Veile Amt S. 823 – 923.

Ribe Amt S. 924 – 1040

Supplement

S. 1 – 159.

Register.

S. 1 – 151. 

Indholdsfortegnelse.

Det danske Monarchi.

I. Beskrivelse af Landet.

A. Hovelandet.

a. Beliggenhed og Størrelse.  ……………………………………………………………Side 3.

b. Grændser (de omgivende Have, Fatslandsgrændse)……………………………..Sider 6.

c. Naturlig Beskaffenhed………………………………………………………………….Side 18

d. Producter…………………………………………………………………………………Side 32

B. Bilandene.

a. Færøerne…………………………………………………………………………………Side 41

b. Island……………………………………………………………………………………..Side 42

c. Grønland………………………………………………………………………………….Side 45

d. De vestindiske Øer………………………………………………………………………Side 47

II. Om Befolkningen.

A. Hovedlandet.

a. Befolkningens Størrelse……………………………………………………………….Side 48.

b. Befolkningens Tilvæxt, Fødsler og Dødsfald……………………………………….Side 53.

c. Midellevetid……………………………………………………………………………..Side 58

d. Befolkningens Fordeling  efter Religionsbekjendelse…………………………….Side 60

e. Døvstumme, Døve og Blinde…………………………………………………………Side 61

f. Familierne………………………………………………………………………………..Side 62.

g. Talforholdet mellem Kjønnene……………………………………………………….Side 63.

h. Forholdet af Aldersklasserne…………………………………………………………Side 64

i. Befolkningens Fordeling efter Næringsvei og Stilling……………………………..Side 66

k. Befolkningens Tæthed…………………………………………………………………Side 70.

B. Bilandene.

a. Færøerne……………………………………………………………………………….. Side 74

b. Island…………………………………………………………………………………….Side 75

c. Grønland…………………………………………………………………………………Side 76

d. De vestindiske Øer……………………………………………………………………..Side 77