NATUR OG LANDSKAB
Set i et globalt perspektiv er Danmark et lille fladt landbrugsland, men zoomer man ind, rummer landet et varieret landskab med en rig natur og et særligt plante- og dyreliv.

I Trap Danmark fortælles bl.a. historien om et dramatisk istidslandskab, hvor store gletsjere skabte lange bakker, mens smeltevand dannede vidtstrakte sletter og dale, og isklumper efterladt af gletsjerne blev til dybe søer, da de smeltede. Andre steder kommer endnu ældre tiders aflejringer til syne, som i kysternes store kalkklinter og -knuder eller på Nordbornholm, hvor grundfjeldet og dermed landets allerældste historie dukker op til overfladen.
I Trap Danmark beskrives, hvordan naturen bærer præg af den lange danske kulturhistorie, der bl.a. har skabt naturtyper med en høj biodiversitet eller et særligt dyre- og planteliv. Det gælder naturtyper som de græssede overdrev med orkideer og sjældne dagsommerfugle samt klitplantagerne, der rummer et planteliv, som på mange punkter minder om det, man kan opleve i Nordskandinavien.
Det er dog først og fremmest kysterne, der gør Danmark til noget særligt. Klitterne, klitheden, marsken, strandengene og vaderne er helt særlige naturtyper, hvis lige man ikke finder mange andre steder i verden. Kysterne er desuden rasteplads for de tusindvis af trækfugle, som hvert forår og efterår passerer Danmark på deres vej mod nord og syd. For fuglene er Danmark et vigtigt forbindelsesled til især Nordskandinavien, og steder som Skagens Gren er blandt Europas mest betydningsfulde træksteder.
Historierne om Danmarks natur og landskab er utallige i Trap Danmark, og de er uløseligt forbundet med vores kulturhistorie, vores udnyttelse af landskabet til erhverv og rekreation, og siden midten af 1800-tallet vores forsøg på at beskytte naturen gennem fredninger og direktiver.
Trap Danmark ønsker at bidrage til den fortælling og inspirere vores læsere til selv at gå på opdagelse i den danske natur og det danske landskab – både i bogværket og på stedet.
Historien om Danmarks natur og landskab er bl.a. illustreret med flotte fotografier, illustrationer, geologiske kort, klimatabeller og tabeller over arealanvendelse og bedriftstørrelser.
Gå til Historie
Gå til Byerne
Gå til Kultur
Gå til Samfund og Erhverv
 
 
 Land 1
 
Land 2
 
Land 3