Trekroner Krigsskib

Iflg. Gyldendals & Politikens Danmarks Historie
bind 8 – skulle dette være det danske magtfulde krigsskib Trekroner som var med
til at sikre Østersøherredømmet og Øresundstoldens betaling. Fra Saxo 2 2007:

Det flotte kobberstik af Jan Dircksen forestiller et
krigsskib for fulde sejl. I mindst 10 bøger om Chr. IV angives billedet at
forestille hovedskibet, tredækkeren “Tre Kroner”. Enhver kan dog ved
selvsyn konstatere at skibet ingenlunde er en tredækker. Der ses kun to
kanondæk, svarende til “Victors” bestykning på 44 Kanoner. At det her
virkelig drejer sig om Victor, bestyrkes af beretningen om de mange musketerer,
der blev taget ombord: De musketbevæbnede krigsmænd er ved at falde over
hinanden, og over de mange trommeslager og messingblæsere, så det faste
personale, de hue klædte matroser, knap kan passe deres vante arbejde.

At der her faktisk er tale om et admiralskib under
kommando af selveste kongen, bevises af det, lille umiskendelige Chr. IV
portræt, som ingen tilsyneladende har bemærket hidtil.

Ny-Victor