Triumfbue i København

En temporær triumfbue var opstillet på Amagertorv som
led i arrangementerne i anledning af Chr. IV kroning 1596. Kongen red gennem
buen, der stod på ruten mellem slottet og Vor fru Kirke, hvor selve
højtideligheden fandt sted. Porten dannede den symbolske indgang til han
fremtidige gerning. Samtidig gav dens dekorationer varsler om kommende motiver
i kongens arkitektur.