Valdemar Slot Tåsinge Fyn

Valdemars Slot er opført 1639-44 af Christian den 4.
til sønnen, grev Valdemar Christian fra hvem slottet har sit navn. Kongens
store byggeri på Tåsinge indledtes, da Valdemar Christian var 17 år, og kongen
sparede ingen anstrengelser for at give sønnen en fyrstebolig af rang. Med Hans
van Steenwinckel som bygmester rejste kongen et prægtigt renæssance-slot i stil
med og større end hans eget Rosenborg. Men Valdemar Christian fik aldrig gavn
af sit slot – han foretrak at drage rundt i Europa som feltherre og slog sig
aldrig ned på Tåsinge. I 1656 døde han på en slagmark i Polen, 34 år gammel.
Under Svenskekrigene (1658-1660) blev Valdemars Slot besat og slemt beskadiget,
og det var søhelten Niels Juel, der reddede slottet fra ruin. I 1678 indledte
Niels Juel en omfattende istandsættelse af slottet og ombyggede det i
barokstil, som tidens mode foreskrev.

Søhelten Niels Juel´s sønnesøn af samme navn,
Kammerherre Niels Juel boede på slottet fra 1723 til sin død i 1766, var en
meget energisk mand. Han hidkaldte den holstenske arkitekt G.D. Tschierscke,
som skabte det smukke slotsanlæg, vi kender i dag med de statelige porthuse, den
kunstige sø foran slottet, vogn- og staldlængerne langs søen og den kønne
tepavillon som point de vue ude ved stranden.