Varberg Fæstning – Laholm Slot Sverige

Hallands
kulturhistoriska museum (fd Länsmuseet Varberg) är inrymt i Varbergs fästning
och är idag ett av Hallands största besöksmål. Varbergs fästning och slott har
medeltida anor och binder samman dansk och svensk historia. Det är en unik
försvarsanläggning med 1600-talets bastioner och murar väl bevarade från
byggherren kung Christian IV:s dagar. Fästningens mäktiga silhuett är ett
halländskt landmärke som doppar tårna i västerhavet