Den Danske Vituvius

Alle “Tavler” vedr. Friderichsborg slot

Tab IV Fremstilling af det Kongelige Slot Friderichsborg, saaledes som det i Kong FRIDERICH den Andens Tid Aar 1561 har viist sig, og som det i Resenii Atlante Daniæ findes aftegnet.
Tab V General Grundtegning af det Kongelige Slot Friderichsborg med hosværende Have.
Tab V General Grundtegning af det Kongelige Slot Friderichsborg med hosværende Have.
Tab VI. Grundtegning af Kielderne og af Slottets undrste Stokverk
Tab VI fortsat
Tab VII. Grundtegning af Slottets andet og tredie Stokverk.
Tab VIII. Opstalt af Hoved-Indgangen til Slottets anden Forgaard, samt Grundtegning af Slottes fierde Stokverk.
Tab VIII. Opstalt af Hoved-Indgangen til Slottets anden Forgaard, samt Grundtegning af Slottes fierde Stokverk.
Tab. IX. Opstalt af Hoved – Indgangen til Slottets inderste Gaard
Tab. X. Opstalt af Slottets middelste Hoved-Bygning imod Gaarden
Tab XI. Opstalt af den Side-Bygning af Slottet, hvor Kirken er, imod Gaarden.
Tab XII. Opstalt af den anden Side-Bygning imod Gaarden
Tab XIII. Som forestiller en Profil eller Giennemsnit af det Kongelige Friderichsborg Slots-Capelle, tagen paa Længden
Tab XIV Forestiller tvende Giennemsnitte af forbemeldte Capelle, tagne paa Tvers.
Tab XV. Grundtegning og Opstalt af Altaret og Prædike-Stolen i den Kongelige Frederichsborg Slots-Kirke.
Tab XVI Udvendig Facade af det Kongl. Slot Friderichsborg imod Haven.
Tab XVII. Udvendig Facade af Slottet imod Marken.
Tab XVIII Prospect af det Kongel. Slot Friderichsborg, saaledes som det fra Haven lader sig tilsyne.
Tab XIX Viser Grund-Tegningerne og Facaden af den Kongelige Badstue ved Friderichsborg.
Tab XX. Viser Grundtegningerne af det nye Have-Huus i Friderichsborg Slotshave.
Tab XXI Forestiller den forreste og den bagerste Facade af forbemeldte Have-Huus.